Republika Edukacji HALAMAplus

Republika Edukacji

Dział: Projekty
Napisane przez  HALAMAplus

Republika Edukacji - czasopismo elektroniczne otwartej edukacji.

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Tytuł ukazuje się w formie elektronicznej pod adresem internetowym http://republikaedukacji.pl

WYDAWCA

Fundacja Marchewkowe Pole
ul. Ogrodowa 23, 64 - 980 Trzcianka

REDAKCJA

Republika Edukacji
ul. Ogrodowa 23, 64 - 980 Trzcianka

Redaktor naczelny: Piotr Halama

Republika Edukacji to projekt edukacyjny, którego celem jest tworzenie płaszczyzny otwartego dialogu na temat kierunków rozwoju edukacji XXI wieku oraz upowszechnienie w środowisku edukacyjnym alternatywnych rozwiązań organizacyjnych, metodycznych i technologicznych.Republikę Edukacji tworzy społeczność otwarta na rozmowę o edukacji.

EDUKACJA
efektywna - nowoczesna - bez granic

SPOŁECZNOŚĆ
otwarta - twórcza - odpowiedzialna

ROZMOWA
życzliwa - inspirująca - merytoryczna

Partnerzy projektu: Fundacja Marchewkowe Pole i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

Firma HALAMAplus jest partnerem technologicznym projektu (wsparcie techniczne - serwery i administracja portalu).

SHARE